Realizacja I etapu inwestycji obejmującej likwidację węzła grupowego Warszawska 15 i przebudowę odcinka sieci kanałowej (niski parametr) na sieć preizolowaną wysokoparametrową, w zakresach średnic: DN 80 – DN 32 – od komory w ulicy Sawy, wraz z podłączeniem węzłów cieplnych w budynkach: Warszawska 17 i Legionów 15 w Nowym Dworze Mazowieckim( Przetarg drugi).

Realizacja I etapu inwestycji obejmującej likwidację węzła grupowego Warszawska 15 i przebudowę odcinka sieci kanałowej (niski parametr) na sieć preizolowaną wysokoparametrową, w zakresach średnic: DN 80 – DN 32 - od komory w ulicy Sawy, wraz z podłączeniem węzłów cieplnych w budynkach: Warszawska 17 i Legionów 15 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Załączniki:

Ogłoszenie o Zamówieniu
SIWZ
Decyzja
Decyzja z dnia 14.07.2017r.
Umowa i Załączniki
Załącznik aktywne 1- 6
Załącznik 7
PTZ
Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Pierwszy Etap Realizacji

Odpowiedź:

.


Rozstrzygnięcie:

Unieważnienie

.