Zmiana taryfy

ZEC Sp. z o.o. zawiadamia, że z dniem 15 lutego 2018r.  zostanie wprowadzona nowa, XI Taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dn. 31stycznia 2018r. pod poz. 1011. Z tym dniem zmianie ulegają  stawki i opłaty stosowane przez ZEC Sp. z o.o. w  obrocie ciepłem.

W związku z powyższym, w dniu 14 lutego zostaną dokonane odczyty stanów liczników ciepła.

W przypadku niemożności dokonania odczytu licznika u Odbiorcy, wielkość poboru ciepła ustalana będzie na zasadach zawartych w umowie.

W przypadku wątpliwości podajemy numery kontaktowe  do ZEC-u:

– 22 775-37-56;

– 22 775-29-74;

–  lub 505-004-678.

W załączeniu przedkładamy treść/wyciąg taryfy.

Załączniki:

  1. XI taryfa dla ciepła