Dlaczego zdrożało?

Zachęcamy do zapoznania się z tabelą poniżej „Dlaczego zdrożało?”

Działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. również zmierzają do ograniczenia kosztów wytwarzania ciepła. W dniu 30.07.2021 roku złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o przyznanie środków finansowych, w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” na budowę farmy fotowoltaicznej i budowę dwóch źródeł ciepła na paliwo gazowe. Farma fotowoltaiczna pozwoliłaby ograniczyć wydatki na zużywaną do produkcji ciepła energię elektryczną, natomiast kotły gazowe produkowałyby energię cieplną w okresie letnim. Energię tę wykorzystalibyśmy do podgrzania ciepłej wody, a tym samym ograniczylibyśmy wydatki na emisję C02.

W ramach redukcji kosztów Spółka nie zatrudnia nowych pracowników,  ich liczba w 2017 roku wynosiła 65 osób, w 2022 roku zatrudnionych jest 52 pracowników.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki, średni wzrost ceny czynnika grzewczego wynosi 47 %.