Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim,

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego energetycznego wraz z transportem.

ogłoszenie o zamówieniu miał węglowy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – miał węglowy

Załączniki do oferty – miał węglowy

Załączniki wersja edyt_miał węglowy

Odpowiedź na pytanie 1.

Ogłoszenie miał węglowy