Informacja dotycząca odczytów ciepłomierzy

Prosimy o zapoznanie się z pismem poniżej