Ogłoszenie o zamówieniu – materiały preizolowane – powtórzone