Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 000 euro – Modernizacja 3 węzłów.

  1. W formularzu ofertowym wymagacie Państwo wpisania numeru postępowania, którego oferta dotyczy. Zwracamy się z prośbą o podanie tego numeru.
  2. W ogłoszeniu podajecie Państwo termin realizacji zamówienia 01.12.2021, w formularzu ofertowym do 14 dni od podpisania umowy, a w projekcie umowy 01.07.2021 – zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów i podanie właściwego terminu realizacji.

Odp:

  1. Nie trzeba wpisywać numeru postępowania.
  2. Data jest według ogłoszenia tj. 1.12.2021r.