Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup wraz z dostawą materiałów preizolowanych na budowę przyłączy cieplnych dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowiecki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MATERIAŁY PREZIZOLOWANE

SIWZ MATERIAŁY PREIZOLOWANE

ZAŁĄCZNIKI MATERIAŁY PREIZOLOWANE

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa – Odpowiedź na pytanie numer 2

ogłoszenie o wyborze materiały preizolowane