Ogłoszenie o zamówieniu na pokrycie i obróbkę blacharską dachu w budynku centralnej ciepłowni – UNIEWAŻNIONY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza postępowanie na realizację zamówienia na pokrycie i obróbkę blacharską dachu w budynku Centralnej Ciepłowni w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Przemysłowej 1.

Załączniki:

Unieważnienie
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Załączniki aktywne
Harmonogram

Rozstrzygnięcie:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z zapisami pkt. XXIV, ust.1 SIWZ, unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na pokrycie i obróbkę blacharską dachu w budynku centralnej ciepłowni w ZEC Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Przemysłowej 1

Załączniki:

Unieważnienie