Wybór kandydata na Członka Zarządu

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, iż z godnie z warunkami konkursu na stanowisko członka Zarządu spółki, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 roku zakończyła procedurę wyboru bez wyłonienia kandydata.