OGŁOSZENIE

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, uprzejmie informuje, że w chwili obecnej trwa budowa nowego kanału spalin ( tj. stalowego połączenia pieców z kominem),
W związku z powyższym  dokładny termin i czas trwania przerwy technologicznej zostanie podany w późniejszym terminie ponieważ nowe kanały spalin są wykonywane w częściach (modułach) , które zostaną zmontowane po zakończeniu prac odtworzeniowych.
W tym samym czasie, jednocześnie wykonane będą pozostałe prace,  które wynikają z ciągłej eksploatacji źródła ciepła oraz sieci cieplnej i konieczności wymiany niektórych zużytych elementów, w celu prawidłowego funkcjonowania ciepłowni i zapewnienia Państwu ciepła  w sezonie zimowym do czego jesteśmy zobowiązani.

Dlatego też wyjątkowo przerwa technologiczna w roku bieżącym będzie miała miejsce w późniejszym okresie, tj. prawdopodobnie koniec miesiąca sierpnia lub w miesiącu  wrześniu.

O dokładnym terminie poinformujemy Państwa z kilkudniowym wyprzedzeniem.