Dostawa materiałów preizolowanych na budowę sieci i przyłączy cieplnych dla ZEC Sp. z o.o. w Nowy Dwór Mazowiecki