Zaproszenie do złożenia ofert – Materiały preizolowane