Zapytanie ofertowe – asfalt

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 1, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie prac związanych z odtworzeniem asfaltu w ulicy Sobieskiego polegających na:

  1. cięciu asfaltu,
  2. frezowaniu,
  3. oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową,
  4. ułożeniu warstwy asfaltu z rozściełacza.

po pracach związanych z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy Kościuszki w Nowym Dworze Mazowieckim.

Termin realizacji zadania inwestycyjnego: sukcesywne wykonywanie robót sierpień – wrzesień   2021 roku.

Podana kwota za wykonanie zadania:

  1. cięcie asfaltu –  …….. + VAT za 1mb. ; słownie……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

  1. frezowanie – …….. + VAT za 1m2 ; słownie ………………………

…………………………………………………………………………………………..

  1. oczyszczenie i skropienie –  …….. + VAT za 1m2; słownie…………………………………

…………………………………………………………………………………………..

  1. ułożenie warstwy asfaltu –  …… + VAT za 1m2 1cm grubości; słownie………………………………………………………………………………………………………….

Przy wyborze oferty pod uwagę będzie brana cena usługi oraz doświadczenie Wykonawcy.

Odpowiedzi prosimy przesyłać do dnia 29. 06. 2021 r. na adres: info@zecndm.pl.

W załączeniu przesyłamy mapkę z uwidocznionym miejscem prac odtworzeniowych.