Zapytanie ofertowe – asfalt

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 1, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie prac związanych z odtworzeniem asfaltu. Prosimy o złożenie ofert według załączonego formularza.

Termin realizacji zadania inwestycyjnego:  wykonywanie robót czerwiec – lipiec    2020 roku.