Zapytanie ofertowe – materiały preizolowane

Zakup materiałów preizolowanych wraz z dostawą  na  budowę przyłączy  i sieci cieplnych  dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim