Zapytanie ofertowe na cięcie betonowych płyt typu MON

W związku z budową przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 22, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na przecięcie płyt betonowych, żelbetonowych typu MON. Wycenić należy metr bieżący przecięcia dla grubości : 16 cm, 18 cm oraz 20 cm.

Oferty należy przesłać do dnia 21 października do godziny 12.00 na adres mailowy info@zecndm.pl

Termin realizacji zadania 25 października br.