Zapytanie ofertowe na przegląd komina

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 1, zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie wymaganego przepisami prawa budowlanego rocznego przeglądu, zewnętrznego płaszcza komina żelbetonowego h = 120 m obejmującego w szczególności:

– trzon

– osprzęt stalowy

– instalację elektryczną i odgromową

– oświetlenie

– wymurówkę głowicy komina

Oferty prosimy przesłać do 28 listopada 2022 r do godziny 12.00 na adres mailowy: info@zecndm.pl