Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie stałego nadzoru archeologicznych

Specyfikacja oferty:

Miejsce terenu badań – Nowy Dwór Mazowiecki, przyłącze sieci ul. Zachodnia. Około 160 m/b przebiegu projektowanej infrastruktury, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego.

Archeologia – dokumentacja fotograficzna, lokalizacja przestrzenna, zabezpieczenie struktur, opis stanowiska, konserwacja pozyskanych zabytków.

W ofercie należy uwzględnić:

1. Uzyskanie wszelkich stosownych dokumentów, decyzji i pozwoleń MWKZ.

2. Przeprowadzenie prac terenowych.

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, złożeniu raportu do WMKZ.

4. Zapewnienie stałego nadzory saperskiego nad robotami ziemnymi.

Oferty należy złożyć do 29 czerwca 2021r. na adres mailowy info@zecndm.pl