Zapytanie ofertowe na wykonanie przecisku przy ulicy Warszawskiej

W związku z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego usytuowanego na ulicy Warszawskiej  (dz. nr. ew. 13/3 obręb 8-01) w Nowym Dworze Mazowieckim  zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie przecisków zgodnie z poniższym zestawieniem:

  1. dwa przeciski  wykonane stalową  rurą Dz = 219,1mm x 6,3 mm, długość jednego przecisku ok. 12 mb.

w ofercie należy uwzględnić cenę za 1 m bieżący przecisku. Jednocześnie infromujemy, że wykonanie komór startowych leży w gestii zamawiającego.

W załączeniu przesyłamy  przebieg trasy, wraz z wyznaczonym miejscem przecisku.

Proszę o przesłanie oferty o dnia 29 czerwca 2021r.