Zapytanie ofertowe na zakup materiałów preizolowanych.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup materiałów preizolowanych do wykonania:

  1. Budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Sadowa, Jasna ( dz. nr. ew. 46/37, 46/40, 46/51 obręb 12-02 ) w Nowym Dworze Mazowieckim;
  2. Budowy trzech przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Sportowa ( dz. nr. ew. 41/14, 55,55,60/1 obręb 8 -11) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikami do dnia 7 października 2021 r. do godziny 13.00 w sekretariacie spółki.

Pytania i odpowiedzi:

Jaki jest termin, w którym wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia? odp. 29 października 2021r.