Zmiana Taryfy Ciepła od 1 grudnia 2018r.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim zawiadamia, że z dniem 1 grudnia 2018r. wchodzi w życie zmiana Taryfy dla Ciepła, zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2018r. pod poz. 10847.

W załączeniu przesyłamy wyciąg z taryfy dotyczący zmian stawek za ciepło.

Powyższa zmiana podyktowana została istotnym wzrostem kosztów koniecznych zakupów uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 

Zarząd ZEC Sp. z o.o.

Nowy Dwór Maz.

Załącznik:

Taryfa listopad 2018