Zapytanie ofertowe na przegląd komina

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Przemysłowa 1, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie wymaganego przepisami prawa budowlanego przeglądu pięcioletniego i rocznego, zewnętrznego płaszcza komina żelbetonowego h = 120 m obejmującego w szczególności:

– trzon

– osprzęt stalowy

– instalację elektryczną i odgromową (z pomiarami)

– oświetlenie

– wymurówkę głowicy komina

– sprawdzenie pionowości komina

Oferty prosimy przesłać do 6 września 2021r. do godziny 12.00 na adres mailowy: info@zecndm.pl