Przyłącz się

Jeżeli jesteś mieszkańcem Nowego Dworu Mazowieckiego lub znajdujesz się w obszarze naszego działania i chcesz, aby Twój obiekt został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej skontaktuj się z nami: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

Obok przygotowaliśmy schemat procesu przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zamieściliśmy wzór wniosku o przyłączenie i wzór umowy przyłączeniowej.

Tutaj znajdziesz potrzebne dokumenty >>

Reklamacje

W przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości dotyczące:

  • wystawionej faktury
  • zakłóceń w dostawie ciepła
  • zużycia ciepła
  • nie dotrzymania terminów włączenia lub wyłączenia dostaw ciepła
  • przerwy remontowej
  • reklamacji w zakresie niewłaściwych parametrów centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  • innych zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu węzłów oraz sieci ciepłowniczej

lub macie Państwo inne uwagi lub zastrzeżenia, prosimy zgłaszać je pod nr tel. +48 22 775 37 56 lub pisemnie.

Włączenie i wyłączenie
ciepła

W celu uruchomienia dostawy ciepła na sezon grzewczy lub wstrzymania świadczonej usługi w postaci dostaw ciepła, należy wnioski na piśmie w tej sprawie kierować do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim osobiście, pocztą lub faxem.

Zlecenie włączenia lub wyłączenia dostawy ciepła do obiektu, winno być obowiązkowo podpisane przez Odbiorcę, z którym ZEC Sp. z o.o. zawarł umowę sprzedaży ciepła.

Niezwłocznie, w terminie wpisanym do umowy, po otrzymaniu zlecenia służby eksploatacyjne ZEC Sp. z o.o., dokonają uruchomienia lub wyłączenia węzła cieplnego w zakresie zgodnym z otrzymaną dyspozycją.