Wykopalisko w rejonie ulic Sawy, Warszawskiej i Legionów w Nowym Dworze Mazowieckim

W czasie prac ciepłowniczych w rejonie ulic Sawy, Warszawskiej i Legionów w Nowym Dworze Mazowieckim, mających na celu likwidację węzła grupowego mieszczącego się w budynku przy ul. Warszawskiej 15, pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. natrafili na mury, sugerujące pozostałości po dawnych budowlach. W związku z tym, iż uzyskane pozwolenie na wykonywanie prac ciepłowniczych zawierało obowiązek ochrony zabytków zabytków, powyższy fakt został zgłoszony do Konserwatora Zabytków.

Wymogi, sformułowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mające na celu nie naruszenie odkrytych struktur oraz ich zadokumentowanie , uniemożliwiają dalszą realizację prac ciepłowniczych w tym roku. Oczywiście, prace będą kontynuowane w roku 2018.