INFORMACJA

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne – art. 45a, dla potrzeb  przebudowy systemów automatyki, telemetrii i telemechaniki polegającej na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań służących m.in. do nadzoru, sterowania, monitorowania oraz analizy parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego, przeprowadzana będzie przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim inwentaryzacja urządzeń pomiarowych węzłów cieplnych.