Informacja o zakończeniu przerwy w dostarczaniu czynnika grzewczego.

Informujemy, że zakończyliśmy niezbędne przeglądy oraz naprawy źródła ciepła i w dniu dzisiejszym tj. czwartek (07 07 2022), stopniowo i sukcesywnie wznawiane zostaną dostawy czynnika grzewczego do odbiorców. Zakończenie całego procesu uruchomienia sieci ciepłowniczej planowane jest na piątek 08 07 2022 godz. 1800.