Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę miału węglowego energetycznego

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza postępowanie na dostawę miału węglowego energetycznego wraz z transportem dla ZEC Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Przemysłowa 1

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Załączniki aktywne

Odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Rozstrzygnięcie:

Załączniki:

Unieważnienie przetargu