Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Usługę utrzymania czystości w budynkach Spółki.