Zapytanie ofertowe na Analizatory mierzące zawartość tlenu w spalinach

Prosimy o złożenie oferty na przegląd i kalibracja analizatorów tlenu typ CAT – 4

Ilość analizatorów  – 5 szt.

Zadanie obejmuje w szczególności:

  1. Przegląd analizatora
  2. Dostawę i wymianę filtra sondy
  3. Kalibrację analizatora gazami wzorcowymi
  4. Sprawdzenie poprawności działania

Termin wykonania: 14 dni od otrzymania zlecenia

oferty należy składać na adres mailowy do dnia 4 listopada 2021r. do godziny 12.00 w sekretariacie spółki lub mailowo na adres info@zecndm.pl